Cartas de agradecimiento y recomendación

Recomendaciones

יו''ר שדולת הבריאות, ח''כ שולי מועלם רפאלי : ''בזכות עבודתנו המשותפת להגשת התיקון לחוק זכויות החולה אשר נכתב על ידך, אפשרנו למשפחותיהם של ילדים בעלי מוגבלות לקבל את מלוא המידע אודות זכויותיהם ואודות השירותים להם הם זכאים מקופות החולים''

מכתב תמיכה של יו''ר שדולת הבריאות ח''כ שולי מועלם רפאלי

שרת המשפטים, איילת שקד: ''אני מבקשת להביע את רגשי הערכתי על פעילות העמותה המובילה שינוי פרגמטי נדרש עבור המשפחות המיוחדות במדינת ישראל''

מכתב תמיכה של שרת המשפטים ח''כ איילת שקד

הרב הראשי לירושלים, הרב שלמה עמאר: ''יש במעשים האלו כדי להחיות רוחות נדכאים לשמחם ולעודדם, כדי שיוכלו לעמוד בנטל הגדול שהוטל עליהם וגם להמשיך בחיי המשפחה כדבר שבשגרה''

מכתב תמיכה של הראשון לציון והרב הראשי לירושלים הרב שלמה עמאר שליט''א

הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו: ''עמותה זו ממלאת את החלל החסר וממלאת את חובת כולנו''.

מכתב תמיכה של הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט''א

יו''ר ועדת החוקה ח''כ ניסן סלומינסקי: ''הסיוע למשפחות שעברו משברים רפואיים וההכרה במשפחות כגורם מוביל לשינוי. הינה ערך יהודי וחברתי מן המעלה הראשונה''

מכתב תמיכה של ח''כ ניסן סלומינסקי יו''ר ועדת החוקה של הכנסת

מכתב תמיכה של סגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהאן

תעודות הוקרה מארגון על''ה על פעילות מתנדבי העמותה

יקיר העמותה ארגון טוראט

Cartas de agradecimiento

מכתב תודה ילדי חנ"מ מצפה רמון

מכתב תודה מדלית רומם מנהלת היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאות

מכתב תודה דנה ארד משרד הבריאות

מכתב תודה ארגון טוראט

מכתב תודה מטעם מתמחי רפואת השיניים בישראל