ארגון "אופק חזרה לחיים" מפעיל החל משנת 2014 סניפים המסייעים למשפחות לאחר משבר רפואי ברחבי הארץ. בסניפים ניתן לקבל סיוע הן באמצעות התאמת מתנדבים לליווי למשפחות שעברו משבר רפואי והן לצורך הפעלת מערך הסיוע הקהילתי המסייע למשפחות באופן מיידי באמצעות מערך מתנדבים מקומי הערוך לסייע למשפחות הן בכל דבר ועניין החל מארוחות שבת וכלה בסיוע מול הרשות המקומית. כל בקשה לעזרה, זוכה להתייחסות מיידית, ללא בירוקרטיה מיותרת. כבר ביום הפניה.

ארגון "אופק חזרה לחיים" מפעיל החל משנת 2014 סניפים המסייעים למשפחות לאחר משבר רפואי ברחבי הארץ. בסניפים ניתן לקבל סיוע הן באמצעות התאמת מתנדבים לליווי למשפחות שעברו משבר רפואי והן לצורך הפעלת מערך הסיוע הקהילתי המסייע למשפחות באופן מיידי באמצעות מערך מתנדבים מקומי הערוך לסייע למשפחות הן בכל דבר ועניין החל מארוחות שבת וכלה בסיוע מול הרשות המקומית. כל בקשה לעזרה, זוכה להתייחסות מיידית, ללא בירוקרטיה מיותרת. כבר ביום הפניה.

מן התקשורת - וידאו

מן התקשורת - וידאו

מן התקשורת - וידאו